MSDOM
Zalew Zemborzycki
Renowacja tamy na Zalewie Zemborzyckim
Oczyszczalnia ścieków Hajdów

W budowie.